Werkkapitaal: Horizontaal en verticaal

Kijk je naar werkkapitaal, dan kijk je naar de vlottende activa en passiva. Kortom wat zijn posten die nog te gelden gemaakt kunnen worden aan de linker kant en wat zijn verplichtingen die nog betaald moeten worden aan de rechterkant.

Lees verder