Credit Manager: Te streng of echt een slecht bedrijf?

“Nieuwe klanten vaker geweigerd” kopt een artikel van de site CreditExpo aangaande de nieuwe publicatie van de Credit Manager Index. Op z’n minst gezegd opmerkelijk. In een fase waarin de economie weer volop draait en kansen ontstaan, worden veel meer nieuwe klanten bij kredietacceptatie geweigerd. Een reden voor de stijging van de index op dit vlak, is er niet…

Lees verder

Werkkapitaal: Horizontaal en verticaal

Kijk je naar werkkapitaal, dan kijk je naar de vlottende activa en passiva. Kortom wat zijn posten die nog te gelden gemaakt kunnen worden aan de linker kant en wat zijn verplichtingen die nog betaald moeten worden aan de rechterkant.

Lees verder