De vrije visie

Als “Aspirant-Raadslid” ben je niet vastgeroest in de politiek. Onbevlekt, noem ik het en niet geremd door lopende zaken, of “politieke” politiek. Niet altijd volledig op de hoogte van dossiers, de ene keer bewust de andere keer wat minder bewust. Vrij denken en ongefilterd je visie uitspreken, dat is wat ik doe met een serie van blogs die de volgende weken op deze plek gepubliceerd worden. Het zijn visies en suggesties over zowel de stad, de kernen en de gemeente Oss als geheel.
Ze komen voort uit gesprekken met mensen op straat en literatuur die helpt bij het vormen van de visie.
Haalbaar? Geen idee.
Inspirerend? Hopelijk wel.
Zoekend naar compromissen? Dat zeker!
De thema’s die ik ga beschrijven zijn de volgende:
  • Blog 1:  Een stadse visie
  • Blog 2: Een dorpse visie
  • Blog 3: Een marketing visie
  • Blog 4: De digitaliserende gemeente

Mijn visies komen voort uit het mooie woord ambidexteriteit. Ambidexteriteit omschrijft de gave dat je beide handen efficiënt kan gebruiken, bijvoorbeeld met links en rechts even goed schrijven. In politieke context, zie ik het als de gave om beslissingen te nemen voor de korte en lange termijn.  Beslissingen die op korte termijn een verandering brengen maar wel met en visie voor de toekomst. Kortom wat je nu beslist zal altijd een impact op de toekomst hebben. Dus moet je weloverwogen de beslissing nemen, als is dat soms bijna onmogelijk (Behalve misschien voor mensen met een glazen bol).

Dat dit belangrijk is zien we bijvoorbeeld in Groningen. Wat in de jaren 50′ een prima plan leek, om ook in de toekomst economische winst te halen, lijkt nu meer op een apocalyptische eschatologie (onthulling van kennis van het eind van tijd). De vraag die zich stelt, was het mogelijk om pakweg 60 jaar geleden de impact te kennen, te weten, van het leeghalen van de bubbels gas onder grond? Is in het toenmalige beleid rekening hiermee gehouden? Laten we het Groningse dossier voortschrijdend inzicht noemen. Want nu weten we beter.

In Oss zijn we ook op een kantelpunt aangekomen. Vooral het centrum is een onderwerp van discussie en hoe toepasselijk is dan de ambidexteriteit hierop. De nu zittende raad heeft de knoop doorgehakt, de coalitie na maart 2018 moet verder vorm geven aan het Wal Kwartier en de volgende generatie moet er plezier aan hebben. Volgens sommige partijen is het smijten met geld. Visies zijn nooit zonder risico, achterover leunen is echter net zo gevaarlijk.

 Binnenkort dus meer!