Blog 1: Een stadse visie

Historisch was het besluit in December 2017. Op een partij na stemde iedere partij volmondig ja voor het (ver-)nieuwe plan dat schuil gaat onder de naam Wal Kwartier. Eindelijk mag het V&D gebouw plat en kan er aan een nieuw deel van het Osse centrum gebouwd worden. Eerste schetsen zijn al gemaakt. Tot zover komt naast commerciële ruimte ook ruimte voor wonen en cultuur. Het overhevelen van de bibliotheek naar de stad vind ik een prima zet. Temeer je nu ook Lievekamp de mogelijkheid biedt om uit te breiden. Naast de bibliotheek komt ook de Volksuniversiteit in het centrum te liggen. Ik ga verder niet op in welk gebouw en invulling het Wal Kwartier moet hebben, maar schets een visie voor de omringende gebieden, welke baat zullen hebben bij het nieuwe kwartier.

Cultuur in de stad.

Het idee, dat veel mensen hebben, om ook Theater Lievekamp naar de stad te verhuizen, is geweldig. Maar het is uit architectuur redenen niet haalbaar of ontzettend duur. Er gelden minimaal hoogtes die nodig zijn om materiaal van artiesten te gebruiken. Denk hier aan de opbouw van het decor en dergelijke. Daarnaast krijg je dan ook meer vrachtverkeer de stad in.

Over hoogte gesproken. In het huidige plan staat er ook een woontoren. Zelf heb ik daar wat moeite mee. Ik vind Oss nou niet de stad om echte hoogbouw te hebben. Mocht het wel zover komen dat zou ik het duurzaam en in harmonie met de rest van het centrum doen. Door dat de locatie van volksuniversiteit vrij komt is daar een prima plek ontstaan om betaalbare woningen in de nabijheid van de stad te creëren. In mijn optiek zou daar hoogbouw net iets beter passen. Ik ben er niet perse tegen, ik heb alleen mijn bedenkingen erbij.

In mijn visie zet ik in op een Groene Loper. Onderaan deze blog zie je een video-visie die ik hierover in elkaar heb gezet. Hierin zie je dat er een lang uitgestrekte groene loper komt vanaf het Wal Plein (ter hoogte van Ter Horst van Geel) tot aan de kruising tussen Brugwal en Hooghuisstraat. Veel mensen vinden dat de Burgwal autovrij moet worden. Mij lijkt dat ook een goed plan. Een brede allée waar ruimte is voor fietsers en winkelend publiek.

Meer groen en educatie in het centrum. 

Ik vind dat we meer groen in het centrum moeten hebben. En dan heb ik het niet over het plaatsen van pallets, die sowieso aan het eind van de winter groen zijn. Nee meer diversiteit aan bomen, struiken en bloemen. Kijkende naar de toekomst zal het zomers vaker voorkomen dat het extreem warm wordt. Dan is het goed als er natuurlijke koeling is van bomen. Door de Wageningen Universiteit is hier onderzoek naar gedaan: Klik voor meer informatie hier. In het onderzoek is ook het belang van groene daken in mee genomen. Verder mag ook educatie, speels, wel wat meer zijn. Over de geschiedenis van Oss, haar rijke industriële verleden. Die aspecten zijn mij net iets te weinig te zien in de stad.

Niet alleen Wal Kwartier.

Ik zie ook een kans voor andere gebieden om zich te ontwikkelen. Zoals al gezegd de Burgwal. Om de burgwal autovrij te maken zou je alleen de Hooghuisstraat in omgekeerde richting, eenrichtingsverkeer maken. Dus richting het centrum.

Als ik verder kijke zie ook kansen voor de Galerij. In mijn optiek wordt het potentieel hiervan niet volledig benut. Ik had hier al jaren geleden het idee om de Galerij als soort start-up hub te gebruiken voor innovatieve ondernemers. Hier leent de Galerij zich uitstekend voor. Wellicht een idee voor in de toekomst? Zeg maar fase 2, van het Centrum Oss.

Er komt een rotonde op de kruising Raadhuislaan – Molenstraat. Goede zet om doorstroming te bevorderen. In mijn visie zie ik ook een rotonde Oostwal – Walstraat – Goudmijnstraat. Deze stadsrotonde is prima te realiseren en past volgens mij fantastisch in het straatbeeld met het plein voor Parkeergarage Bergoss.

Actief burgers bij betrekken.

Het project heeft heel wat impact op de Osse gemeentekas. Dat mag volgens mij echter moet de burger wel op de hoogte zijn van wat er in het project gedaan wordt. Er staan een aantal panden leeg. Ik pleit er voor dat de gemeente een van de leegstaande panden, liefst aan het Walplein huurt om hier een informatiecentrum van te maken. Hier moet een ieder persoon die interesse in het project heeft binnen kunnen lopen. Laat de mensen meedenken over de toekomst van hun stad. Ik wil zeker geen micro-democratie (dus geen eindeloze referenda) maar het is wel goed als je als betrokken burger “feeling” krijgt met het project. Het adoptie niveau van bewoners rondom het project wordt makkelijker en de betrokkenheid bij de centrum ondernemers ook.

In mijn beleving moet een stad verbinden, zowel cultuur, leeftijd als ook vraag en aanbod. Oss is een prima middelgrote stad. We moeten dan ook daarna acteren. Het Walk Kwartier wordt gezien als de huiskamer van de stad. Dan leg ik graag de bijbehorende tuin aan. Een huiskamer met uitzicht. Wie wil dat niet?

Tot zover wat ik er van vind. Kan zijn dat ik gaandeweg nog ideeën krijg dan pas ik deze blog aan!